För dig som är arbetsgivare

Synliggör ert företag!

På våra rekryteringsträffar kan du som arbetsgivare berätta om ert företag och träffa de som är arbetssökande. Här har ni också möjlighet att förtydliga vilka rekryteringsbehov ni har och hur man ska gå till väga för att söka jobb.

Så här matchar vi:

Uppstart

Inledningsvis pratar vi om hur er situation ser ut, vilken kompetens ni söker och vilket upplägg som passar er bäst.

Kravprofil

Förutom roll, tidsperiod och omfattning tittar vi på erfarenhet, utbildning, specialistkunskap och personliga egenskaper. Vi hjälper er att bena ut vad som är viktigast för er och vad ni söker för arbetskraft och kompetenser.

Vi matchar

Utifrån era önskemål och kompetensbehov går vi igenom vår CV-databas för att hitta lämpliga kandidater. Vi genomsöker också våra egna nätverk och andra sökkanaler.

Presentation av kandidater

Så snart vi har en eller flera kandidater som matchar presenterar vi dessa med CV och en skriftlig presentation. I samråd med er bestämmer ni vilka kandidater ni vill träffa.

Träffa kandidat

Nu är det dags för er att träffa våra kandidater, vi hjälper till med bokning av intervju. Här får du skapa dig en egen uppfattning och därefter välja om ni vill gå vidare med befintliga kandidater eller eventuellt se fler profiler.

Val av ny kollega

Nu har ni hittat er nya kollega och kandidaten vill börja hos er! Vi kan vara behjälpliga i introduktionen och inskolningen. Vi kan vara med och utforma arbetsbeskrivningen om så behövs.

Uppföljning

När den nya kollegan har börjat arbeta hos er gör vi kontinuerliga uppföljningar. Vi finns som ett stöd för både er och den nyanställde för att säkerställa att ni trivs med varandra.

Vi arbetar kontinuerligt med:

  • Via företagsbesök identifiera det faktiska kompetensbehovet hos kommunens arbetsgivare, privata såväl som offentliga

  • Genom att arbeta med matchning utifrån arbetsgivarperspektivet skapa långsiktiga lösningar för den arbetssökande och arbetsgivaren

  • Hjälpa arbetsgivarna att hitta alternativa sätt att lösa kompetensbehovet, exempelvis i form av lärlingsplatser, förändrade arbetssätt, samverkan med utbildningsanordnare samt snabbspårsutbildningar

  • Åtgärder för att främja tillväxten i näringslivet, bland annat olika typer av utbildnings- och matchningsinsatser både för att stötta de personer som friställts och för bidra med rätt kompetens framåt till kommunens företag

Välkommen att kontakta oss!